Välkommen till IFK Törnskogen

IFK Törnskogen är en idrottsförening som genom årens lopp omfattat flera olika idrotter. Tennis har dock funnits i föreningen sedan 50 talet och är för tillfället den gren som vi ägnar oss åt.

Föreningen håller huvudsaklingen till i villaområdet Törnskogen i Sollentuna.

 
Ändrade regler för utomhusabonnemang 2020.
På grund av att många abonnemangstider tider står tomma och att det står fler på kö för att få en tid så har reglerna för abonnemang ändrats. Läs mer
 
 
Förhandsgranskning av bild
Bengt och Janne förbereder vattentillförsel till banan.
Snart stundar banarbete….