Banarbete

I helgen var vi ett gäng som gjorde en första insats för iordningsställande av banan. Nästa steg är att välta banan många gånger ihop med vattning och dra banan med borste. Ni som inte hade möjlighet att vara med i helgen och även övriga är välkomna ner och välta så får vi snart igång banan för spel.

M.v.h. Styrelsen