IFK Törnskogens verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2019

STYRELSEN

Torbjörn Nilsson                 ordförande

Cilla Holmberg                   ledamot/sekreterare

John Bengtsson                  ledamot/kassör

Tom Olson                          ledamot

Lars Eliasson                      ledamot

Bengt Wåhlin                     ledamot/banchef

Jan Lönnquist                     suppleant

Torbjörn Nilsson                 ledamot i STAB

Tom Olson                          ledamot i STAB

Siverth Groth                      valberedning

Lennart Aspinge                 valberedning

Walter Krämbring               revisor

Bo Löfgren                         revisor

Johan Viitanen                    revisor suppleant

STYRELSEMÖTEN

Styrelsen har genomfört fyra ordinarie styrelsemöten under verksamhetsåret 2019.

MEDLEMMAR OCH MEDLEMSKAP

Föreningen hade vid årsskiftettotalt 181 (169)medlemmar.

Medlemsavgiften har under verksamhetsåret varit:

Seniorer 250 kr

Juniorer 150 kr   

Familjeavgift 500 kr (familjemedlemmar ska ha samma adress)

INTERN TÄVLINGSVERKSAMHET

IFK Törnskogen har fortsatt gemensamt seriespel med Rotebro med sex deltagare i totalt 10 divisioner. Man spelar korta set till fyra och som mest tre set per speltillfälle. Rotebro tog över administrationen förra året. Den har sedan start tidigare hanterats av Törnskogen.

Damdubbel spelas tisdagar mellan klockan åtta och nio på kvällen. Det är förnärvarande åtta deltagare i dubbelspelet och vi välkomnar alla damer i Törnskogen att anmäla sig för spel på denna tid. För närvarande disponerar IFK Törnskogen 17 timmar i Sollentuna Rackethall, varav 6 timmar avsatts till divisionsspel och övriga till abonnemang till medlemmar.

Klubbmästerskapet (KM)

IFK Törnskogens klubbmästerskap 2019 avgjordes i slutet av augusti.  Vi hade en singelklass och en dubbelklass som samlade 6 singelspelare och 4 dubbelpar.    

Under söndagen spelades finalerna i singel och dubbel.                               Först spelades dubbelfinalen som blev en lång drabbning men efter ca 2,5 timmar fick Janne Lönnqvist och Mats Ahlberg se sig besegrade av Mattias Lundman och Fredrik Molin.   I singelfinalen lyckades Ashkan Farhadi vinna över Charlotte Goude i två raka set efter en spännande match.

Ett stort tack till alla spelare och publik och ett speciellt tack till tävlingsledningen, den eminenta duon Janne Lönnqvist och Göran Elding som arrangerade tävlingen ävrn i år på ett utomordentligt sätt.

  .

Inspektion av banchef Bengt Wåhlin      

Stilstudie

Focus                               uppkast                           slå igenom……ESS!!

UTOMHUSBANAN

Vårstädning genomfördes av ett antal medlemmar 11 maj, något senare än vanligt. Därefter fortsatte vältning av banan under en veckas tid av ett gäng entusiastiska medlemmar, bra kämpat! 32 timmar per vecka var reserverade för abonnerande medlemmar, resterande timmar tillgängliga för ströbokningar veckovis. Då vi i år fått ett flertal nya medlemmar, kul, så har också efterfrågan på möjlighet att abonnera timmar ökat. Av denna anledning och att banan stått tom många gånger under abonnemangstiderna har styrelsen beslutat att för år 2020 är varje medlem begränsad till en timmes abonnemangstid per vecka. Anmäl ert intresse av abonnemangstid till vår kassör John Bengtsson. Vidare så togs ett bra initiativ av Robert Howing som engagerade sig och höll tenniskurser under juli. Ryktet säger att han planerat fler tillfällen för 2020.

Lamporna som lagades 2017 blev väl utnyttjade och förlängde säsongen ordentligt.

Bengt Wåhlin kämpade som vanligt hårt med att hålla banan spelbar hela säsongen som avslutades i oktober. Det är mycket viktigt att var och en som spelar är noggrann med att fukta banan både före och efter spel. Även viktigt att ha riktiga tennisskor så inte banan förstörs. Ansvarig för skötsel av utomhusbanan har Bengt Wåhlin varit. Vi tackar Bengt för hans goda insats och även Margaretha som alltid ser till att vi har fina blommor kring banan.

SOLLENTUNA TENNISHALL AB / HALLFÖRENINGEN STK

IFK Törnskogen, Rotebro Tennisklubb och Edsvikens Tennisklubb driver och äger Sollentuna Rackethalls tennisdel. Torbjörn Nilsson och Tom Olson har varit styrelsemedlemmar i Sollentuna Tennishall AB bevakat IFK Törnskogen intressen. Beslut rörande våra intressen i Sollentuna Tennishall AB tas på IFK Törnskogens ordinarie styrelsemöten vid behov.

SLUTORD

Utomhussäsong 2019 har varit bra, vi slapp förra årets torka och banan har varit i gott skick hela säsongen. Tyvärr för lite utnyttjad bara. Mycket bra arbete gjordes under våren för att få banan ren från ogräs och ordentligt vältad. Mycket kul med initiativet med tenniskurserna, det hoppas vi kan fortsätta!

Seriespelet inomhus har varit uppskattat som vanligt.

Vi ser nu fram emot en ny säsong och ett nytt verksamhetsår, med flera roliga aktiviteter och speltimmar på utomhusbanan.

Styrelsen vill tacka alla som varit med, hjälpt till och stöttat föreningen.

Sollentuna den 19:e mars 2020

Styrelsen för IFK Törnskogen

IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA TÖRNSKOGEN

Org.nr. 814800-6011

Sollentuna 2020-03-

Torbjörn Nilsson                                       John Bengtson

Ordförande                                              Kassör

Cilla Holmberg                                         Tom Olson

Lars Eliasson                                            Bengt Wåhlin