Verksamhetsplan IFK Törnskogen 2020

Jan-juni ; Gemensamt seriespel IFK Törnskogen och Rotebro TK.

Mars/april; Vårfix på utebanan planeras att genomföras så fort vädret är gynnsamt. Meddelande kring detta kommer att skickas ut via mail samt informeras på vår hemsida.  Utomhusbanan öppnar efter vårfixen och vältning som är väderberoende. Se information på vår hemsida.  Abonnemangstider/lediga tider kommer att finns på vår hemsida.  www.ifktornskogen.se

 Abonnemangsavgift ute banan Säsongskostnaden är 350 kr/abonnemangstimme. 

 Spel på lediga tider utomhus.  Alla medlemmar kan utan kostnad förboka max en ledig tid per vecka. Bokning sker på spelschemat, som finns på anslagstavlan vid utebanan.

Juni/juli; Medlemsaktivitet för IFKT på utomhusbanan planeras att genomföras en lördag eller söndag i juni. 

 Juni-Aug; Eventuellt tennisskola både vuxen och barn på utebanan.

Aug/sept; Klubbmästerskap IFKT planeras att genomföras i augusti och september. Separata inbjudningar skickas ut.

Okt Utomhusbanan stängs.   Höstfix samt nedstängning av banan inför vintern. Separat information skickas ut samt publiceras på hemsidan gällande när detta kommer att genomföras.

HT; En lördagsaktivitet planeras. Inbjudan skickas ut via mejl samt publiceras på hemsidan.

 Aug-dec; Gemensamt seriespel IFK Törnskogen och Rotebro TK.