Abonnemang

Fast abonnemangstid på utomhusbanan kostar 350 kr per timme och säsong

Medlemmar i IFK Törnskogen har rätt att spela på andras abonnerade tider som inte utnyttjas inom 15 minuter från att tiden startat.

Vill ni abonnera någon av de lediga tiderna? Kontakta John Bengtsson, tel: 0701-84 00 01 eller mail tennis@jtb.se.