Abonnemang

Fast abonnemangstid på utomhusbanan kostar 350 kr per timme och säsong

Spel på lediga tider har endast medlemmar och man har rätt att spela en timme i veckan

Finns önskemål om nya abonnemangstider, byten eller uppsägning, kontakta John Bengtsson eller via e-post.